Emisja SO2

92 Views Comment Off
Emisja SO2
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

rp_nauka75.jpgTo, że w zakładach produkujących kwas siarkowy wytwarza się dwutlenek siarki, który służy jako produkt wyjściowy do otrzymywania kwasu siarkowego oraz, że może on przedostać się do atmosfery jest zrozumiałe. Natomiast dziwnym się wydaje w pierwszej chwili, że przy spalaniu kopalnych substancji palnych, przede wszystkim węgla i ropy naftowej, powstaje dwutlenek siarki, gdyż oczekiwaliśmy przy pełnym spalaniu węgla wyłącznie dwutlenku węgla. Przy niepełnym zaś, także dodatku tlenku węgla i pyłu. W tym zakresie należy od razu wyjaśnić, że kopalne substancje palne powstały przed milionami lat z roślin oraz, że w roślinach, obok licznych innych substancji występują także związki białka, z pewną, zróżnicowaną zawartością związanej siarki. A więc kopalne substancje palne zawierają siarkę. Ta zaś w czasie spalania w znacznej części przechodzi w wolny dwutlenek siarki, który ulatuje w powietrze. Wyjaśnijmy dalej i przypomnijmy sobie, że roślinne związki białka zawierają obok węgla, wodoru i siarki także azot. Stąd podczas spalania substancji kopalnych tworzą się niepożądane tlenki azotu. Ilość ich jest różna w spalinach, w zależności od temperatury spalania. Wysoka temperatura spalania sprzyja tworzeniu się tlenków azotu. Mając na uwadze problemy środowiska, musimy także omówić substancje roślinne zawierające metale np. związki miedzi. Te pozostają w czasie spalania w popiele, albo unoszone są w powietrze w cząstkach stałych, w pyle. Jedna średniej wielkości siłownia opalana węglem, wyrzuca w powietrze w ciągu godziny pracy, przy niedostatecznym odpyleniu spalin, około 500 t dwutlenku węgla, 0,15 t tlenku węgla, 71 dwutlenku siarki. 1.71 tlenków azotu i 0,7 t pyłu. zawierającego także metale.

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy warsztaty z angielskiego dla dzieci w Białymstoku czy Wrocławiu są na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze
Archiwa
Menu: