Piece

162 Views Comment Off
Piece
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka70.jpgPonieważ piece pracują zwykle w klimatyzowanych pomieszczeniach, dla zapewnienia niskiej temperatury obudowy pieca, w sąsiedztwie zespołu grzejnika są zainstalowane wentylatory i wymienniki ciepła, stanowiące zespół chłodzenia powietrznego i wodnego pieca. O klasie i nowoczesności pieca decydują przede wszystkim układy regulacji temperatury współpracujące z czujnikami temperatury. Dla zapewnienia automatycznego utrzymywania zadanej temperatury w strefie stałej temperatury pieca, stosuje się automatyczne układy regulacji temperatury pracujące w układzie różnicowym. W celu uzyskania długiej i stabilnej strefy o równomiernej temperaturze, grzejnik pieca jest podzielony na trzy niezależni zasilanie sekcie. Regulacja temperatury odbywa się w systemie trójpunktowym z zastosowaniem co najmniej trzech termoelementów. Termometr środkowy kontroluje temperaturę sekcji środkowe grzejnika, termoelementy boczne kontrolują temperaturę w sekcjach bocznych w stosunku do aktualnej temperatury w sekcji środkowej. Termoelementy stanowić mogą termopary:

Przeczytaj także: Prądy elektronowe

 

Prądy elektronowe w cienkich warstwach SiO2 obserwuje się najczęściej w przypadku dużych natężeń pola elektrycznego. Minimalizacja tych prądów jest szczególnie ważna wtedy, gdy chodzi o uzyskanie dużej wytrzymałości dielektrycznej warstw . W warstwach SiO2 decydujące znaczenie mają w tym przypadku prądy wynikające ze zjawiska tunelowania elektronów, przy czym w zależności od grubości warstwy mogą tu wystąpić dwa rodzaje tego zjawiska: ? tunelowanie elektronów na wskroś warstwy SiO2, gdy ma ona grubość kilku nm lub mniej, ? tunelowanie Fowlera-Nordheima, gdy warstwa ta jest grubsza . Warstwy termicznego SiO2 stosowane w praktyce charakteryzują się najczęściej wartościami rezystywności 1014 L2 ? m w temperaturze pokojowej. Przewodność elektryczna warstw Si3N4 ma nieco inny charakter. Ze względu na bardzo małą ruchliwość jonów w tych warstwach, decydujące znaczenie mają tutaj prądy elektronowe. Przy dużych natężeniach pola elektrycznego, rodzaj dominującego mechanizmu przewodnictwa zależy od temperatury . I tak dla temperatur poniżej ? 80°C dominuje prąd tunelowy, podczas gdy dla temperatur wyższych niż 60°C przeważa prąd wynikający ze zjawiska Frankela-Poolea. Dla temperatur pośrednich istotne znaczenie może także mieć prąd wynikający ze zjawiska przewodnictwa przeskokowego .

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy warsztaty z angielskiego dla dzieci w Białymstoku czy Wrocławiu są na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze
Archiwa
Menu: