Prawidłowości

67 Views Comment Off
Prawidłowości
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

rp_nauka8.jpgNa podstawie licznych doświadczeń modelowych możemy wyprowadzać ogólne prawidłowości zachowania się SO2 w środowisku, a także dokonać rzeczowej oceny obecnej sytuacji i wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłości. Z naszych doświadczeń wynika, że wysoka zawartość SO2 w powietrzu, jaka może wystąpić np. z powodu awarii urządzeń przemysłowych, jest przyczyną znacznych uszkodzeń roślin, np. brunatnienia liści, odbarwienia kwiatów czy opadania liści. Przy niskich stężeniach SO2 jego oddziaływanie, szczególnie długotrwałe, widoczne jest gołym okiem; przy krótkotrwałym dostrzegane jest w badaniach mikroskopowych. Obok szkód wywołanych u roślin, przez SO2 niszczone są także kamienie, a więc pomniki i budowle. Ponadto niszczone są, szczególnie w powietrzu o dużej wilgotności także metale, np. stal i cynk. SO2 w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkawy i bierze udział w powstawaniu kwaśnych deszczów. Atakują one także metale, stal, cynk i podobnie jak w czasie reakcji z gazowym SO2, powstaje wtedy siarkowodór. Skutki tego niszczącego działania SO2 w postaci produktów reakcji,np. soli cynku powstających w rynnach dachowych zbierane są w szlamach oczyszczalni ścieków.

Pozostałe artykuły o szkole i nauce:

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy warsztaty z angielskiego dla dzieci w Białymstoku czy Wrocławiu są na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze
Archiwa
Menu: