Rezystywnosc

62 Views Comment Off
Rezystywnosc
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka73.jpgOd warstw dielektrycznych stosowanych w przyrządach półprzewodnikowych wymaga się najczęściej jak największych wartości rezystywności q. Analiza przepływu prądu elektrycznego w tych warstwach jest skomplikowana ze względu na występowanie wielu typów przewodnictwa. Wynika to przede wszystkim z amorficznej struktury warstw dielektrycznych i z obecności w nich różnorodnych defektów i zanieczyszczeń. W przypadku warstw SiO2 skończona wartość rezystywności q może wynikać zarówno z przepływu prądów jonowych, jak i z przepływu prądów elektronowych. W zakresie niezbyt wielkich natężeń pola elektrycznego, podwyższonych temperatur oraz małych częstotliwości pomiaru ,- decydujące znaczenia ma przepływ prądów jonowych w warstwie. Natomiast dla niskich temperatur, dużych natężeń pola i/lub wielkich częstotliwości pomiaru, przewodnictwo ma charakter elektronowy . Wielkość prądów jonowych jakie mogą przepływać w cienkich warstwach SiO2 wynika z rodzaju i zawartości zanieczyszczeń w warstwie. Udział W przewodnictwie elektrycznym biorą w tym przypadku przede wszystkim dodatnie jony metali alkalicznych oraz protony, przy czym decydującą rolę odgrywają tu najczęściej jony sodu , Minimalizacja prądów jonowych w warstwach SiO2 ma wielkie znaczenie w praktyce technologicznej, szczególnie w przypadku przyrządów półprzewodnikowych typu MOS.

Przeczytaj także: Urządzenia pomocnicze

Stanowisko technologiczne do dyfuzji stanowi zwykle blok urządzeń składający się z pieca, dozowników gazów, komory załadowczej, podajnika kasety z płytkami oraz aparatury kontrolującej temperaturę w piecu. Podstawowym urządzeniem jest elektryczny piec oporowy. Obecnie są produkowane piece w wersji jedno- lub dwustrefowej o jednym lub kilku kanałach przelotowych umieszczonych jeden nad drugim. W kanale przelotowym umieszcza się rurę reakcyjną i podtrzymującą ją ceramiczną rurę nośną. Rura nośna jest często nazywana rurą wyrównawczą, poprawia bowiem równomierność temperatury w strefie roboczej pieca. Rura nośna zabezpiecza również rurę reakcyjną przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z grzejnika pieca. Do zasadniczych elementów konstrukcyjnych pieca, decydujących jego jakości i niezawodności należą zespoły: grzejnika, regulacji temperatury, chłodzenia i zasilania pieca. Zespół grzejnika stanowią: trójsekcyjna spirala oporowa, ceramiczna konstrukcja nośna spirali, warstwa izolacji cieplnej z kanałami dla termoelementów, metalowa osłona zespołu grzejnika. Zespół grzejnika jest wykonany tak, że w razie konieczności łatwo go wymieniać.

………
– e24cloud beyond
– Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych
– Notes/Bloczek reklamowy
– Szkolenia ze sprzedaży – Gamma
– szkolenia iso 18001
– szkolenia iso 17025
– gablota na puchary Paraga Centrum
– gablota na puchary Paraga
– gablota muzealna – Paraga
– gabloty szklane Paraga Centrum

Pozostałe artykuły o szkole i nauce:

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy warsztaty z angielskiego dla dzieci w Białymstoku czy Wrocławiu są na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Kategorie
Komentarze
Archiwa
Menu: